Lucami

Study programs

Interdisciplinarni univerzitetni prvostopenjski študijski program Multimedija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika

Interdisciplinarni univerzitetni drugostopenjski študijski program Multimedija

Drugostopenjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Podiplomski doktorski program Elektrotehnika