Lucami

Raziskovalno, pedagoško in projektno delo

Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco je osredotočen na izboljšanje interakcije z uporabnikom s pomočjo kontekstualiziranih komunikacijskih aplikacij in storitev. V širokem razponu aplikacij (vključno s telekomunikacijami, multimedijskim dostopom, učenjem, inteligentnim uporabniškim okoljem) je naš osrednji cilj izboljšanje storitev ponujenih končnemu uporabniku in tako izboljšati njeno / njegovo izkušnjo, zadovoljstvo, učinkovitost in dobiček. Želimo nuditi rešitve, razvite za končnega uporabnika, prilagojene na izzive iz realnega sveta.
Več o raziskavah.


Novice in dogodki

Diplomsko delo AE: Klemen Kos, Avtomatizirano upravljanje svetil v domačem okolju

Diplomsko delo se osredotoča na upravljanje s svetili v okviru arhitekture pametnega doma. Uvodoma se spoznamo z internetom stvari in njegovo uporabo na različnih področjih ter povzamemo njegovo vlogo v pametnem domu. Kasneje se seznanimo z referenčnim modelom in s prednostmi in izzivi, ki jih prinaša IoT tehnologija. Pregled področja…

Diplomsko delo AE: Anja Brelih, Serijska komunikacija avtonomnega mobilnega robota

Diplomsko delo opisuje implementacijo senzorjev in aktuatorjev, ki komunicirajo prek asinhrone serijske komunikacije na računalniku Speedgoat Baseline S. Programska koda je napisana v okolju Simulink in Matlab, ki imata že implementiran serijski gonilnik za komunikacijo z vhodno-izhodnim modulom, ki je integriran v računalnik in omogoča visoke simbolne hitrosti prenosa. V…

Diplomsko delo AE: Klemen Turković, Kvantitativna primerjava učinkovitosti kodiranja videa po standardih H.264 in H.265

Diplomsko delo opisuje kvantitativno primerjavo kvalitete kodiranja kodekov H.264/AVC ter H.265/HEVC. Na osnovi metodologije PSNR ter SSIM za merjenje kakovosti videa želi pokazati napredek in učinkovitosti novega kodirnega standarda H.265/HEVC. V uvodnem delu so predstavljeni cilji zaključne naloge in orodja. V drugem delu sledi razlaga delovanja kodekov H.264/AVC in H.265/HEVC.…

Diplomsko delo AE: Jernej Oberč, Sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov

Diplomska naloga opisuje sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov, ki je bilo namenjeno za potrebe športnih aktivnosti na izbrani mikrolokaciji. V prvem poglavju diplomske naloge je predstavljena tematiko naloge, razloge za izdelavo in pristop k vzpostavitvi posameznih komponent in izdelovanje sistema. V drugem poglavju sledi opis osnovnih gradnikov sistema, omrežni…

Diplomsko delo AE: Luka Zorjan, Evalvacija mobilnih širokopasovnih povezav za avtodome

Avtodom je danes zagotovo ena najbolj privlačnih izbir za preživljanje prostega časa. Ne glede na to, ali je avtodom v najemu ali pa smo lastnik, imamo vse večjo potrebo po mobilnem internetu, kar nam omogoča tudi današnja tehnologija. Ključna faktorja za mobilni internet na poti sta, da imamo ponudnika mobilne…

Diplomsko delo AE: Domen Ocepek, Spletna aplikacija za vpogled v telekomunikacijske storitve naročnikov

V diplomskem delu je predstavljen potek razvoja spletne aplikacije od začetka pa vse do implementacije v obliki spletne storitve, ki naročnikom telekomunikacijskih storitev omogoča enoten in celovit vpogled v tekočo porabo storitev tako mobilnega omrežja kot tudi storitev Centrex, SIP in Toll-free. Komunikacija aplikacije z različnimi podatkovnimi tabelami omogoča, da…

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe (IKT)

17. maj 2021 Novembra 2006 se je pooblaščena konferenca ITU v turški Antaliji odločila, da bo oba dogodka praznovala 17. maja kot svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Posodobljena Resolucija 68 vabi države članice in člane sektorjev, da vsako leto praznujejo dan z organizacijo ustreznih nacionalnih programov z namenom: spodbujanje…

Avtomatizacija Živečega Laboratorija: nadzorovana razsvetljava

Naš Živeči laboratorij ima nadzorovano razsvetljavo. Hvala podjetju Entia za sistem DALI z aplikacijo, ki nam omogoča preprost in ponovljiv nadzor nad osvetlitvijo prostora.

Raziskave

Projekt: Jeziki Štejejo

          ProjektJeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij…

Eksperiment merjenja multimedijske izpostavljenosti (MMEM)

Z letošnjim majem smo začeli z eksperimentom merjenja multimedijske izpostavljenosti. V raziskavi ugotavljamo uporabnost psihofizioloških signalov za merjenje multimedijske izpostavljenosti. Kot pravo vrednost multimedijske izpostavljenosti bomo ocenili multimedijsko izpostavljenost s pomočjo skale MMES, ki smo jo razvili v predhodni raziskavi in je v pripravi za objavo. Raziskavo je odobrila državna…

Komunikator govori slovensko

Večletni študentski projekt Komunikator, katerega cilj je izdelava socialno inteligentnega komunikatorja (pogovornega sistema s fizično pojavitvijo (angl. embodiment), ki se zaveda socialnih signalov uporabnika), je dosegel mejnik – govori slovensko. Tehnologije kot je Amazon Alexa tega niso dovoljevale, zato smo arhitekturo postavili na novo in uspešno integrirali slovenski govor. Naslednji…

Določanje šibke prave vrednosti za zvezne podatke, označene s človeškimi označevalci

Objavili smo raziskovalni članek (10.1109/ACCESS.2020.3046293) in spletno orodje (https://www.lucami.org/en/WGT/) novega postopek ugotavljanja šibke prave vrednosti (WGT) časovno odvisnih podatkov. Določanje WGT je bistveno v primerih, ko ni neposrednih empiričnih meritev za opazovani konstrukt in je človeško ocenjevanje najbolj zanesljivo sredstvo za določanje prave vrednosti. Glavna ideja predlaganega postopka je preoblikovanje…

Razpoznava govora s senzorjem daljnega polja (angl. far-field)

Naročnik: Nielsen Ekipa: Andrej Košir, Nejc Kozjek Glavni cilj te študije je ovrednotiti potencial XMOS senzorja daljnega polja za razpoznavo vnaprej znanih človeških govornih ukazov in prepoznavanja ključnih besed. Študija vključuje analizo osnovne povezljivosti in konfiguracije senzorja. Vsi rezultati so ovrednoteni s primerjavo XMOS naprave z referenčnim mikrofonom. XMOS Far-Field…

Merjenje uporabnikovega gibanja in dihanja s pulznim radarjem

Naročnik: Nielsen Ekipa: Andrej Košir, Nejc Kozjek V študiji smo ocenjevali različne vidike točnosti določanja prisotnosti, merjenja razdalje do uporabnika (v mirovanju in gibanju) ter hitrosti dihanja uporabnika. Uporabili smo dva različna radarja istega proizvajalca (Novelda): XeThru X4M200 za dihanje in XeThru X4M300 za merjenje razdalje in prisotnosti. Za korektno…

Merjenje multimedijske izpostavljenosti

Naročnik: Nielsen Ekipa: Andrej Košir, Evin Aslan Oguz Namen projekta je načrtovanje in izgradnja modela multimedijske izpostavljenosti na področju video vsebin ter marketinških učinkov. Gre za izjemno zahteven interdisciplinarni projekt (tele)komunikacij, pametnih okolij senzorjev in interneta stvari, situacijskega zavedanja, umetne (socialne) inteligence ter statističnega in strojnega modeliranja. Projekt odpira vprašanja…

Razpoznava uporabniških person na osnovi klikotoka

Naročnik: Telekom Slovenije Ekipa: Andrej Košir, Nejc Kozjek, Matevž Kunaver Namen projekta je načrtovanje, implementacija in verifikacija (študija izvedljivost) algoritma za nenadzorovano razpoznavo uporabniških person na osnovi klikotoka daljinskega upravljalca. Razvili smo nov algoritem za razpoznavo person na podlagi analize kratkih sekvenc uporabniških dogodkov. Jedro ideje je razvoj razvrščevalnika z…

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si