Lucami

Zagovori diplom

Diplomsko delo AE: Anja Brelih, Serijska komunikacija avtonomnega mobilnega robota

Diplomsko delo opisuje implementacijo senzorjev in aktuatorjev, ki komunicirajo prek asinhrone serijske komunikacije na računalniku Speedgoat Baseline S. Programska koda je napisana v okolju Simulink in Matlab, ki imata že implementiran serijski gonilnik za komunikacijo z vhodno-izhodnim modulom, ki je integriran v računalnik in omogoča visoke simbolne hitrosti prenosa. V…

Diplomsko delo AE: Klemen Turković, Kvantitativna primerjava učinkovitosti kodiranja videa po standardih H.264 in H.265

Diplomsko delo opisuje kvantitativno primerjavo kvalitete kodiranja kodekov H.264/AVC ter H.265/HEVC. Na osnovi metodologije PSNR ter SSIM za merjenje kakovosti videa želi pokazati napredek in učinkovitosti novega kodirnega standarda H.265/HEVC. V uvodnem delu so predstavljeni cilji zaključne naloge in orodja. V drugem delu sledi razlaga delovanja kodekov H.264/AVC in H.265/HEVC.…

Diplomsko delo AE: Jernej Oberč, Sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov

Diplomska naloga opisuje sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov, ki je bilo namenjeno za potrebe športnih aktivnosti na izbrani mikrolokaciji. V prvem poglavju diplomske naloge je predstavljena tematiko naloge, razloge za izdelavo in pristop k vzpostavitvi posameznih komponent in izdelovanje sistema. V drugem poglavju sledi opis osnovnih gradnikov sistema, omrežni…

Diplomsko delo AE: Domen Ocepek, Spletna aplikacija za vpogled v telekomunikacijske storitve naročnikov

V diplomskem delu je predstavljen potek razvoja spletne aplikacije od začetka pa vse do implementacije v obliki spletne storitve, ki naročnikom telekomunikacijskih storitev omogoča enoten in celovit vpogled v tekočo porabo storitev tako mobilnega omrežja kot tudi storitev Centrex, SIP in Toll-free. Komunikacija aplikacije z različnimi podatkovnimi tabelami omogoča, da…

Diplomsko delo AE: Sprejem signala brezžične vremenske postaje z uporabo RTL-SDR

Naslov: Sprejem signala brezžične vremenske postaje z uporabo RTL-SDR Avtor: Uroš Slak Mentor: viš. pred. dr. Urban Burnik Datum: 4.4.2016 Povzetek Diplomsko delo obravnava postopek sprejema signala zunanjega senzorja brezžične vremenske postaje z uporabo sistema RTL-SDR. Po kratkem opisu tehnologije programsko določenega radia (SDR) sledi predstavitev sistema RTL-SDR, ki je…

Diplomsko delo AE: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony

Naslov: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony Avtor: Marko Antolović Mentor: viš. pred. dr. Urban Burnik Datum: 14.3.2016 Povzetek: V diplomski nalogi je predstavljen proces sodobnega spletnega razvoja izdelka s programskim ogrodjem Symfony. Delo je razdeljeno na tri večje sklope. V prvem sklopu se seznanimo z ogrodjem, s spletnimi tehnologijami in programskim…