Lucami

Diplomsko delo AE: Luka Zorjan, Evalvacija mobilnih širokopasovnih povezav za avtodome

Diplomsko delo AE: Luka Zorjan, Evalvacija mobilnih širokopasovnih povezav za avtodome

Avtodom je danes zagotovo ena najbolj privlačnih izbir za preživljanje prostega časa. Ne glede na to, ali je avtodom v najemu ali pa smo lastnik, imamo vse večjo potrebo po mobilnem internetu, kar nam omogoča tudi današnja tehnologija. Ključna faktorja za mobilni internet na poti sta, da imamo ponudnika mobilne komunikacije in usmerjevalnik za povezavo naprav v splet. Če tega ne želimo ali pa nam cenovno ne ustreza, uporabimo mobilno točko na osebnem mobilnem telefonu. Zato sem v diplomski nalogi predstavil način delovanja usmerjevalnika v kombinaciji s ponudnikom mobilne komunikacije.
Cilj naloge je bil poiskati cenovno ugoden usmerjevalnik, ki v povprečju dosega najhitrejši prenos podatkov v določenem območju. Najpomembnejši so bili tehnični podatki in cena pri izbiri usmerjevalnika ter mobilnega operaterja, da se približamo stroškovni učinkovitosti. Meritve, izvedene na določenih točkah, so bile hitrost prenosa podatkov in hitrost zakasnitve prenosa podatkovnega prometa. Programsko opremo, s katero so bile meritve opravljene, so bile izbrane glede na ocene uporabnikov iz spleta.
Analiza izmerjenih vrednosti na izbranem območju Občine Cerkno je pokazala, da usmerjevalnik nima signifikantnega vpliva na hitrost prenosa, ima ga pa v kombinaciji z zunanjimi MIMO antenami in ponudnikom Telekom Slovenija. Pri tem smo ugotovili, da je zelo pomembna pravilna izbira mobilnega operaterja. Zraven kriterija cene prenosa podatkov je pomemben pravilni izbor paketa, da v pomembnih trenutkih ne ostanemo s praznim računom in prekinitvijo prenosa podatkov.