Lucami

EV4EU – Upravljanje električnih vozil za ogljično nevtralnost Evrope

Projekt bo trajal 42 mesecev, od junija 2022 do novembra 2025. Univerza v Ljubljani aktivno sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih na področju trajnostnega razvoja med katere spada projekt Horizon Europe EV4EU, katerega koordinator na Univerzi v Ljubljani je prof. dr. Matej Zajc

Pod vodstvom prof. dr. Matej Zajc na fakulteti za elektrotehniko so v projekt EV4EU aktivno vključeni trije raziskovalci: Igor Mendek, Tim Marentič in Klara Anžur.

Upravljanje električnih vozil za ogljično nevtralnost Evrope 

Ena izmed novejših tehnologij električnih vozil (EV) je koncept Vehicle-to-grid (V2G), ki je del širšega termina Vehicle-to-everything (V2X). Ta omogoča dvosmerno izmenjavo električne energije med EV in elektroenergetskim omrežjem, kar uporabnika EV postavi v vlogo aktivnega odjemalca. Tako soustvarja koristi za omrežje kot tudi zase.

Na podlagi testiranj predlaganih strategij bodo razvite nove storitve V2X, ki bodo oblikovane na način, da bodo ustvarjale koristi za uporabnike EV. Poleg tega bo kot rezultat projekta : 

  • Razvita bodo orodja in aplikacije za uporabnike EV za zagotavljanje informacij o uporabi EV in razpoložljivih energetskih storitvah.  
  • Zasnovana in implementirana bo odprta platforma, ki upošteva interoperabilnost, možnost široke uporabe, varnost in zahteve glede zasebnosti, bo zagotovila izmenjavo informacij med zainteresiranimi stranmi in sistemi.  
  • Prikazani in razviti bodo inovativni sistemi upravljanja V2X povezani z upravljanjem parkirišč, hiš, stavb, energijskih skupnosti in voznih parkov EV v podjetjih. 
  • Zasnovane bodo nove storitve ( angl. Green Charging, Sharing Charging in Surge Pricing), programi odzivanja na povpraševanje ( angl. Demand Response) in pogodbe za prilagodljivo kapaciteto ( angl. Flexible Capacity Contracts) , ki bodo ustvarile ugodnosti tudi za lastnike EV in izboljšale storitve. 
  • Predlagan bo regulativni okvir, ki spodbuja sprejetje V2X in zagotavlja varno in ekonomično upravljanje energetskih sistemov pri množičnem prodoru EV. 
  • Za rešitve, ki se bodo izkazale kot uspešne in izvedljive bodo razviti novi poslovi modeli, ki spodbujajo množično sprejemanje storitev V2X in omogočajo integracijo EV v elektroenergetska omrežja in trg električne energije.  

Demonstratorji

V štirih izbranih državah v Evropi, ki sodelujejo na projektu EV4EU (Danska, Slovenija, Portugalska in Grčija) bodo na demonstratorjih testirali in ocenili predlagane rešitve V2X.

Na Slovenskem demonstratorju bosta testirana dva primera poslovne uporabe oziroma dve predlagani strategiji: Sodelovanje V2X na lokalnih trgih električne energije in udeležba V2X na nacionalnih trgih električne energije. Predlagani strategiji omogočata, da EV integrirana z V2X kot del portfelja virtualne elektrarne (VPP) agregatorja Gen-I, sodelujejo v izravnalnih in drugih sistemskih storitvah za ohranjanje stabilnosti in varnosti elektroenergetskega omrežja. V ta namen bodo razviti novi algoritmi, ki bodo omogočili integracijo V2X z nacionalnim in lokalnim trgom. 

Novice in dogodki

Novice

Poročila nalog, ki jih je vodila ekipa Univerze v Ljubljani

Dogodki

(Nas)proti trajnostni mobilnosti 2024

(Nas)proti trajnostni mobilnosti 2024

16.PIES 2024 Posvetovanje informatikov v energetiki Slovenije

16.PIES 2024 Posvetovanje informatikov v energetiki Slovenije

3.posvetovalni sestanek odbora projekta SCALE

3.posvetovalni sestanek odbora projekta SCALE

RTR 2024 konferenca

RTR 2024 konferenca

3. konzorcijski sestanek EV4EU

3. konzorcijski sestanek EV4EU

ERK 2023

ERK 2023

InTsikt 2023

InTsikt 2023

Znanstveni članki