Lucami

INFO

Zgodovina

Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco  (LUCAMI) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bil ustanovljen leta 2014 s preimenovanjem Laboratorija za digitalno obdelavo signalov, slik in videa  (LDOS), ustanovljenega leta 1993.

Vodja

Prof. dr. Andrej Košir

Tel: +386 1 4768 354
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Naslov

Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija