Lucami

Spremljanje in izboljšanje individualne pomoči učencem: ocenjevanje in premagovanje anksioznosti s podpornimi tehnologijami (CRP)

Naročnik: Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport RS (MISZ).

Partnerji: Laboratorij Lucami (Fakulteta za elektrotehniko, UL), Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (SCOMS)

Vodenje projekta: Andrej Košir, Marko Meža, Janez Perš, Jože Guna, Iztok Fajfar, Klemen Grm
Ekipa Lucami FE: Andrej Košir, Gregor Strle, Urban Burnik, Janez Zaletelj
Ekipa SCOMS: Peter Janjušević, Marko Kalan, Mateja Hudoklin

SICRIS povezava projekta, SICRIS povezava vodje projekta Andrej Košir

Namen projekta je razvoj in integracija inovativne podporne tehnologije (angl. Assistive Technology oz. AT) v proces individualnih obravnav matematične anksioznosti (MA). Predlagana AT bodo na podlagi meritev psihofizioloških signalov in metod strojnega učenja omogočala sprotno spremljanje in podporo individualnim obravnavam učencev z znaki MA in z njo povezanimi motnjami v učenju.

Predlagana AT omogoča objektivno in sprotno merjenje, ocenjevanje in napovedovanje posameznikovih psihofizioloških stanj in anksioznosti. Gre za neinvazivno AT, ki vključuje: senzorsko zapestnico za merjenje elektrodermalne aktivnosti, gibanja (pospeškomer, žiroskop) in srčnega utripa; očala za sledenje pogleda z namenom merjenja kognitivne obremenitve, pozornosti in MA (na podlagi merjenja pogleda, širitve zenice, sakad in fiksacij); ter neinvazivno daljinsko senzoriko (nameščeno v okolju) za merjenje psihofizioloških signalov na daljavo. Slednja vključuje toplotno (infrardečo) kamero, ter napravi za sledenje pogleda in prepoznavanje afekta, nameščeno na računalniku.