Lucami

Optimizacija obnašanja uporabnikov električne energije

Naročnik: ELES d.o.o.

Ekipa: Andrej Košir

Cilj projekta je načrtovanje in implementacija algoritem za optimizacijo obnašanja uporabnikov elektroenergetskih sistemov z namenom ocene obremenitve elektroenergetskega omrežja. Poudarek je na vplivu obnašanja človeškega uporabnika na obremenitev elektroenergetskega omrežja. Načrtali in implementirali smo naključni generator obnašanja uporabnikov s predpisanimi lastnostmi. Optimizacijo smo zasnovali na posebni izvedbi genetskega algoritma s prilagojenimi operatorji. Vrednotenje uspešnosti smo izvedli v okviru simulacij s simulatorjem elektroenergetskih sistemov DlgSILENT.