Lucami

Dostopnost storitev in rešitev IKT podprtega pedagoškega procesa na UL

Naročnik: Univerza v Ljubljani

Ekipa: Andrej Košir

Namen projekta je postavitev osnov za Orodjarno (postavljene tehnologijo za učenje za študente s posebnimi potrebami), ki je namenjena za učitelje UL in posledično za študente UL s posebnimi potrebami. Merljivi cilj korak podpornih tehnologij proti izvedljivosti in dostopnosti za učitelje in študente v smislu časovnih virov in potrebnega časa za vpeljavo.

Pri tem želimo zbrati relevantne podatke o stanju na univerzi (relevantni segmenti študentov s posebnimi potrebami) in jih upoštevati pri sestavi prioritetne liste podpornih tehnologij. Poleg tega želimo vzpostaviti merjenje učinkov posameznih podpornih tehnologij kot osnovo za racionalno porabo virov.