Lucami

PREDAVANJA

Interdisciplinarni univerzitetni prvostopenjski študijski program Multimedija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika

Interdisciplinarni univerzitetni drugostopenjski študijski program Multimedija

Drugostopenjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Podiplomski doktorski program Elektrotehnika

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si