Lucami

Dobrodošli na projektu iMath

Cilj projekta iMath je razvoj novih orodij umetne inteligence za podporo visokošolskih študentov matematike, ki vključujejo bazo podatkov o študijskih virih, praktičnih dejavnostih, in samoevalvacijskih testih.

Projekt iMath je namenjen za:

  • predavatelje matematike in inženirskih vsebin, ki vključujejo teme optimizacije in algoritmov
  • raziskovalce, ki jih zanimajo teme optimizacije in algoritmov
  • študente matematičnih vsebin na univerzitetni ravni, ki jih zanima izboljšanje znanja matematike z uporabo učnega okolja, ki temelji na uporabi umetne inteligence

Laboratorij Lucami je partner projekta iMath s cilji:

  • prispevati k optimizaciji učenja študentov optimizacije
  • prispevati k algoritmom umetne inteligence za študentske poti (angl. Student paths)
  • vključevati naše študente