Lucami

Podatkovni set CoMoDa

Podatkovni set LDOS-CoMoDa

2012-07-09: prvič objavljeno.

2015-09-23: objavljeno na www.lucami.org

Podatkovni set LDOS-CoMoDa je kontekstno obogateni nabor podatkov filmskih priporočilnih sistemov. Vsebuje ocene filmov in dvanajst različnih kontekstnih informacij, ki opisujejo okoliščine, v katerih je bil opravljen ogled filma in pridobljena ocena filma.

Več informacij je na voljo v članku:

ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko, TASIČ, Jurij F., KOŠIR, Andrej: Predicting and Detecting the Relevant Contextual Information in a Movie-Recommender System accessible here.

Članek, ki predstavi podatkovni set: KOŠIR, Andrej, ODIĆ, Ante, KUNAVER, Matevž, TKALČIČ, Marko, TASIČ, Jurij F. Database for contextual personalization. Elektrotehniški vestnik. [English print ed.], 2011, vol. 78, no. 5, str. 270-274, ilustr. [COBISS.SI-ID 8871764]

Opis podatkovnega seta: LDOS-CoMoDa-description .

Za pridobitev podatkov kontaktirajte: andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Primer podatkov