Lucami

Učenje z mobilnim terminalom naj bo igra

Člani ekipe

Koordinatorja:
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
izr. prof. dr. Matej Zajc, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Študenti:

Samo Bihar, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije
Anja Borštnik, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Mitja Frančeškin, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije
Teja Gantar, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije
Mark Kodrič, Univerza v Ljubljani, fakulteta za računalništvo in informatiko
Sandra Lenaršič, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Kaja Lipušček, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Vizualne komunikacije – Ilustracija
Anže Matelič, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije
Karmen Milutinovič, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije
Anže Perčič, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Jasna Vuksanović, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije
Andreja Žigante, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Pedagoški mentorji:
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
dr. Mateja Gačnik, Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
izr. prof. dr. Matej Zajc, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
viš. pred. dr. Janez Zaletelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Delovna mentorja:
Tomi Ilijaš
, Arctur d.o.o.
dr. Barbara Hvalič Erzetič, Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica

Trajanje projekta

1. marec 2015 – 31. julij 2015

O projektu

V svetu se tablični računalniki, ne le za igro in zabavo, vse bolj uveljavljajo tudi v učnem procesu osnovnih šol. Mobilni terminali pa prinašajo povsem nove pristope k učenju.

Uporaba mobilnih terminalov je v izjemnem porastu, njihova uporaba v učnih procesih pa močno zaostaja. Za mnoge šole je problematičen nakup ustrezne opreme, a še večji problem predstavlja premalo ustreznih učnih vsebin v slovenskem jeziku. Slednje bo premostljivo samo s takojšnjim razvojem interdisciplinarnih kadrov, sposobnih razvijati multimedijske izobraževalne aplikacije.

Da bi lahko dokazali, da je učenje z mobilnim terminalom zabavno in predvsem učinkovito smo študenti štirih različnih fakultet  (PEF, UL-MMK, UL-ALUO, FRI) skupaj s pedagoškimi in delovnimi mentorji združili svoja znanja.

Igre smo testirali v vrtcih in šolah, kjer smo dobili rezultate uspešnosti in potrebe po izboljšanju posameznih iger.

Igre

1. Labirint črke, zlogi – Igra je osnovana predvsem za učenje govorno-jezikovne komunikacije – logopedije. Cilj igre je tarčni glas spraviti na drugo stran labirinta. Igra je zvočno podprta in tako omogoča igralcu slušno prepoznavanje črk in zlogov. Na poti do cilja igralec zbira zvezdice, ki se mu ob napačnem odgovoru odštejejo.

stran_3_1   stran_3_1


2. Labirint besede – Igralec ima pred seboj glavnega junaka (divji petelin in morska zvezda). Cilj igre je priti na zastavljen cilj in pri tem zbrati čim večje število zvezdic. Zvezdice si prislužimo s pravilnimi odgovori na zastavljena vprašanja, ki se pojavijo na ekranu. Vsa vprašanja so zvočno podprta.

Besede_gozd_5   Besede_morje_1


3. Reka – Cilj igre je s pomočjo splava in čim več pravilnih odgovorov priti do pomola. Naloga igralca je zbiranje živali na splavu. Igralec med tremi prikazanimi živalmi izbere tisto, ki ustreza zvočno podprtemu vprašanju. Iskana črka se izpiše v rumenem krogu. Večje število živali je na splavu hitreje se pomika proti pomolu. V kolikor igralec napačno odgovori, splav spremeni smer proti slapu, ki predstavlja nevarnost.

reka_gozd_horizontalno   reka_gore_horizontalno


4. Avto – Igralec skuša z zlogi, ki jih pobira na cesti, sestaviti zahtevano besedo, prikazano v belem oblačku. Med vožnjo se je potrebno izmikati oviram in nepravilnim zlogom, ki se pomešajo na cesti med iskanimi zlogi. Cilj igre je sestaviti čim več besed in zbrati čim večje število zvezdic, ki se ob napačno pobranem zlogu ali oviri na cesti odštejejo.

4_avto_1

Dogodki

ERK


pef Logo-FE arctur_logo virs
MIZS_logo ess_barvni Sklad_logo