Lucami

Vzorčenje izkušnje in situacijska odvisnost odzivov uporabnikov

Vzorčenje izkušnje in situacijska odvisnost odzivov uporabnikov

Ekipa: Andrej Košir, Žiga Nagelj, Janez Zaletelj, Matevž Miškec

Namen projekta je razvoj statistične metodologije za napredno analizo podatkov za ugotavljanje odvisnosti odgovorov respondentov anketnih vprašanj od situacije, v kateri se nahajajo. Razumevanje te odvisnosti bi lahko vodilo do odprave nekaterih tipov pristranskosti v odgovorih. Gre za področje vzorčenja izkustva.

Pristop k raziskavi situacijske odvisnosti odgovorov temelji na vzorčenju izkustva. Vključuje načrtovanje in implementacija mobilne aplikacije za vzorčenje izkustva v odvisnosti od situacije. Aplikacija je zasnovana tako, da omogoča zajem podatkov realnih uporabnikov v realnih razmerah.

Razvili smo mobilno aplikacijo za razvoj modelov konteksta in za razvoj strojnega učenja avtomatskega zaznavanja konteksta na podlagi senzorjev mobilne naprave. Politika zasebnosti je na voljo tu.