Lucami

Razpisane teme

Teme razpisujejo mentorji

Mentor prof. dr. Andrej Košir: andrej.kosir@fe.uni-lj.si
Področja: prilagajanja uporabnikom, pametnih sistemov komunikacijah, umetne socialne inteligence
Seznam tem

doc. dr. Urban Burnik: urban.burnik@fe.uni-lj.si
Področja: 5G, mobilnih komunikacij, hišne avtomatizacije
Seznam tem