Lucami

Razpisane teme diplom: mentor Urban Burnik

Naslov: Odprtokodno jedrno omrežje 5G

Mentor: Urban Burnik, urban.burnik@fe.uni-lj.si
Tematika: Na osnovi odprtokodnega paketa Open5GS vzpostavite in konfigurirajte zasebno jedrno omrežje 5G. Elemente omrežja implementirajte v okolju Docker. Za verifikacijo delovanja omrežja uporabite simulator radijskega omrežja UERANSIM.

 

Naslov: Odprtokodna mobilna bazna postaja

Mentor: Urban Burnik, urban.burnik@fe.uni-lj.si
Tematika: S pomočjo odprtokodne programske opreme OpenAirInterface in opreme programsko definiranega radia USRP B210 vzpostavite delujoče zasebno mobilno radijsko dostopovno omrežje (eNB). Z registracijo USIM preverite povezljivost s komercialnim mobilnim terminalom.

 

Naslov: Hišna avtomatizacija s strojnim vidom

Mentor: Urban Burnik, urban.burnik@fe.uni-lj.si
Tematika: Povežite sistem za hišno avtomatizacijo Home Assistant in sistem za detekcijo objektov DeepStack. Oblikujte in implementirajte testni scenarij avtomatiziranega postopka, pri katerem se dejanja izvedejo na podlagi vizualne detekcije situacije s kamero.