Lucami

Razpisani magisteriji: mentor Andrej Košir

Naslov: Merjenje multimedijske izpostavljenosti na podlagi psiho-fizioloških signalov

Mentor: Andrej Košir
Tematika: Merjenje multimedijske izpostavljenosti je pomemben izziv v telekomunikacijah. Vizualizirajte psiho-fiziološke signale uporabnikov med ogledom multimedijskih vsebin (signali so na voljo). Izberite in ovrednotite algoritem strojnega učenja klasifikacije teh signalov glede na prejeto multimedijsko izpostavljenost.

 

Naslov: Merjenje pozornosti uporabnika na podlagi velikosti zenice

Mentor: Andrej Košir, andrej.kosir@fe.uni-lj.si
Somentor: Janez Zaletelj
Tematika: Spremljanje pozornosti uporabnika je bistveni element pametnih sistemov prihodnosti. Razvijte prototipno merjenje pozornosti uporabnika. Izberite in ovrednotite model strojnega učenja za oceno pozornosti uporabnika. Rezultate vizualizirajte, priporočeno okolje je Python.