Lucami

Andrej Košir

Prof. dr. Andrej Košir, predstojnik laboratorija


 
Location Kabinet BN409, 4. nad stavbe B
Phone +386 1 4768 354
Mobile +386 41 484 232
E-mail andrej.kosir[at]fe.uni-lj.si
Skype akosir_sid

Raziskovalna področja

Uporabniku prilagojena komunikacija (kako končnemu uporabniku prilagoditi storitev), umetna socialna inteligenca (merjenje, modeliranj in uporaba uporabnikovih socialnih signalov kot so pozornost, oklevanje, stres itd), uporabniško modeliranje (strojno učenje za iskanje segmentov uporabnikov), komunikacija s pametnimi sistemi, tehnologije za starejše (merjenje neodvidnega bivanja in sdravega staranja, priporočilni sistem za aktivnosti starejših),  komunikacijskih sistemov, načrtovanje in implementacija uporabniških poskusov. 

Predmeti

Dobrodošli. Govorilne ure: torek ob 10:00, četrtek ob 11:30 in po dogovoru.

Vsebine predmetov in obvestila so na sistemu ECHO.

Kontakt: Epošta: andrej.kosir@lucami.fe.uni-lj.si, skype:   akosir_sid.

Optimizacija v telekomunikacijah (E, 2.st)

Optimizacija telekomunikacijskih sistemov, vključno z načrtovanjem in implementacijo uporabniških poskusov in merjenjem kvalitete pametnih storitev z upoštevanjem uporabnikov.
Tu je povezava na uradno stran predmeta in študijske vsebine na studisu.

Zvezni signali in sistemi (E, 1.st un)

Časovno zvezni signali in linearni sistemi, metode opisa sistema, predstavitve signalov v časovni, izmenični, frekvenčni in Laplaceovi domeni, analiza v vseh domenah, četveropoli, konvolucija, stabilnost.
Tu je povezava na uradno stran predmeta in študijske vsebine na studisu.

Uporabniku prilagojena komunikacija (MM, 2.st un)

Komunikacija med uporabnikom in pametnim sistemom (napravo, storitvijo), merjenje uporabnika, merjenje, modeliranje in uporaba uporabnikovih socialnih signalov (pozornost, hitenje, ipd), mehanizmi in algoritmi prilagajanja, etika pametnih tehnologij za uporabnike.
Tu je povezava na uradno stran predmeta in študijske vsebine na studisu.

Vezja in signali v energetiki (E, 2.st)

Časovno zvezni signali in linearni sistemi (vezja z linearnimi elementi in krmiljenimi viri), metode opisa sistema, predstavitve signalov v časovni, izmenični, frekvenčni in Laplaceovi domeni, analiza v vseh domenah, četveropoli, konvolucija, stabilnost.
Tu je povezava na uradno stran predmeta in študijske vsebine na studisu.

Operacijske raziskave (E, 3.st)

Optimizacija sistemov, vključno z upoštevanjem kvalitete uporabniške izkušnje in mnenja uporabnikov. Doktorski študenti glede na doktorsko temo izberejo projekt.
Tu je povezava na uradno stran predmeta in študijske vsebine na studisu.

Izbrane publikacije

Revije

 1. KOŠIR, Andrej, STRLE, Gregor, MEŽA, Marko. Weak Ground Truth Determination of Continuous Human-Rated Data, IEEE Access, vol. 9, pp. 4594-4606, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3046293.
 2. ŽAGAR, Dejan, SVETINA, Matija, KOŠIR, Andrej, DIMC, Franc. Human factor in navigation : overview of cognitive load measurement during simulated navigational tasks. Journal of marine science and engineering. 2020, no. 10, 775, str. 1-11, ilustr. ISSN 2077-1312. https://www.mdpi.com/2077-1312/8/10/775, DOI: 10.3390/jmse8100775. [COBISS.SI-ID 31595267
 3. MA, Yaxiong, HAO, Yixue, CHEN, Min, CHEN, Jincai, LU, Ping, KOŠIR, Andrej. Audio-visual emotion fusion (AVEF) : a deep effcient wei hted approach. Information fusion. Mar. 2019, vol. 46, str. 184-192, ilustr. ISSN 1566-2535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253518300733?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.inffus.2018.06.003. [COBISS.SI-ID 12084052]
 4. JUSTIN, Mojca, JEŽ, Mojca, KOŠIR, Andrej, MICESKA, Simona, ROŽMAN, Primož, JAZBEC, Katerina. Application of the 3R principles : vertebrae as an additional sourceof murine bone-marrow cells. Laboratory animals. 2020, vol. , no. , str., ilustr. ISSN 1758-1117. https://journals.sagepub.com/eprint/9HWSJA7EAQWZHWU5ZIRD/full, DOI: 10.1177/0023677220922573. [COBISS.SI-ID 16729603], financer: Slovenian Research Agency, P3-0371
 5. KOPOREC, Gregor, KOŠIR, Andrej, LEONARDIS, Aleš, PERŠ, Janez. Cognitive relevance transform for population re-targeting. Sensors. Sep.-1 2020, iss. 17, 4668, str. 1-36, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/17/4668, DOI: 10.3390/s20174668. [COBISS.SI-ID 38147075
 6. ZALETELJ, Janez, KOŠIR, Andrej. Predicting students’ attention in the classroom from Kinect facial and body features. EURASIP Journal on Image and Video Processing (Print). 2017, vol. 2017, 80, str. 1-12, ilustr. ISSN 1687-5176. https://jivp-eurasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/s13640-017-0228-8, DOI: 10.1186/s13640-017-0228-8. [COBISS.SI-ID 11906900]
 7. GRABNER, Miha, SOUVENT, Andrej, SULJANOVIĆ, Nermin, KOŠIR, Andrej, BLAŽIČ, Boštjan. Probabilistic methodology for calculating PV hosting capacity in LV networks using actual building roof data. Energies. 2019, vol. 12, iss. 21, str. 1-15. ISSN 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/12/21/4086/htm, DOI: 10.3390/en12214086. [COBISS.SI-ID 40299525
 8. KOŠIR, Andrej. Sodobne tehnologije in reševanje staranja prebivalstva. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2019, letn. 22, št. 4, str. 3-13. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 12905044.
 9. BURNIK, Urban, ZALETELJ, Janez, KOŠIR, Andrej. Video-based learners’ observed attention estimates for lecture learning gain evaluation. Multimedia tools and applications. Jul. 2018, vol. 77, no. 13, str. 16903-16926, ilustr. ISSN 1380-7501. https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-5259-8, DOI: 10.1007/s11042-017-5259-8. [COBISS.SI-ID 11845460]
 10. KOŠIR, Andrej, STRLE, Gregor. Emotion elicitation in a socially intelligent service : the typing tutor. Computers, ISSN 2073-431X, 2017, vol. 6, no. 2, str. 1-19, ilustr. http://www.mdpi.com/2073-431X/6/2/14, doi: 10.3390/computers6020014. [COBISS.SI-ID 11718228]
 11. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner’s attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access, ISSN 2169-3536, 2017, vol. , str. 1-18, ilustr.http://ieeexplore.ieee.org/document/8046018/, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2750758. [COBISS.SI-ID 11814484]
 12. BURNIK, Urban, KOŠIR, Andrej. Industrial product design project : building up engineering students’ career prospects. Journal of engineering design, ISSN 0954-4828. [Print ed.], 2017, str. 1-19, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09544828.2017.1361512, doi: 10.1080/09544828.2017.1361512. [COBISS.SI-ID 11845716]
 13. BURNIK, Urban, ZALETELJ, Janez, KOŠIR, Andrej. Video-based learners’ observed attention estimates for lecture learning gain evaluation. Multimedia tools and applications, ISSN 1380-7501, 2017, vol. , no. , str. 1-24, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-5259-8, doi: 10.1007/s11042-017-5259-8. [COBISS.SI-ID 11845460]
 14. KOŠIR, Andrej. Kako tehnologija oblikuje medije : tehnološki pogled. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2017, letn. 40, št. 1, str. 11-27. [COBISS.SI-ID 64436322].
 15. DROFTINA, Uroš, ŠTULAR, Mitja, KOŠIR, Andrej. A diffusion model for churn prediction based on sociometric theory. Advances in data analysis and classification, ISSN 1862-5355, 2015, vol. 9, iss. 3, str. 341-365, doi: 10.1007/s11634-014-0188-0. [COBISS.SI-ID 2066501].
 16. Uroš DROFTINA, Mitja ŠTULAR, Andrej KOŠIR. Predicting Influential Mobile-Subscriber Churners using Low-level User Features, Automatica, Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, vol. 56, no. 4, pp. 522-534, ISSN 0005-1144, printed ed, 2015.
 17. PESKO, Marko, JAVORNIK, Tomaž, VIDMAR, Luka, KOŠIR, Andrej, ŠTULAR, Mitja, MOHORČIČ, Mihael. The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna. EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, [in press] 2015.
 18. DROFTINA, Uroš, ŠTULAR, Mitja, KOŠIR, Andrej. A diffusion model for churn prediction based on sociometric theory. Advances in data analysis and classification, ISSN 1862-5355, 2014, 25 str., doi: 10.1007/s11634-014-0188-0.
 19. VODLAN, Tomaž, KOŠIR, Andrej. Using social signal of hesitation in multimedia content retrieval : Graphical analysis of selection traces in the matrix-factorization space of multimedia items. International journal of advanced computer science & applications, ISSN 2156-5570, 2014, vol. 5, no. 9, str. 52-59.
 20. VODLAN, Tomaž, TKALČIČ, Marko, KOŠIR, Andrej. The impact of hesitation, a social signal, on a user’s quality of experience in multimedia content retrieval. Multimedia tools and applications, ISSN 1380-7501, 2014, vol. , no. , str. 1-26.
 21. PESKO, Marko, JAVORNIK, Tomaž, KOŠIR, Andrej, ŠTULAR, Mitja, MOHORČIČ, Mihael. Radio environment maps : the the survey of construction methods. Transactions on internet and information systems, ISSN 1976-7277, 2014, vol. 8, no. 11, str. 3789-3809.
 22. TKALČIČ, Marko, ODIĆ, Ante, KOŠIR, Andrej. The impact of weak ground truth and facial expressiveness on affect detection accuracy from time-continuous videos of facial expressions. Inf. sci.. [Print ed.], 2013, vol. , no. , str. 1-8, ilustr.
 23. TKALČIČ, Marko, ODIĆ, Ante, KOŠIR, Andrej, TASIČ, Jurij F. Affective labeling in a content-based recommender system for images. IEEE trans. multimedia. [Print ed.], Feb. 2013, vol. 15, no. 2, str. 391-400, ilustr.
 24. ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko, TASIČ, Jurij F., KOŠIR, Andrej. Predicting and detecting the relevant contextual information in a movie-recommender system. Interact. comput.. [Print ed.], 2013, vol. 25, no. 1, str. 74-90, ilustr.
 25. PERKON, Igor, KOŠIR, Andrej, ITSKOV, Pavel M., TASIČ, Jurij F., DIAMOND, Mathew. Unsupervised quantification of whisking and head movement in freely moving rodents. Journal of neurophysiology, Apr. 2011, vol. 105, no. 4, str. 1950-1962, ilustr.
 26. KOVAČ, Uroš, KOŠIR, Andrej. Fast estimation of the non-stationary amplitude of a harmonically distorted signal using a Kalman filter. Metrol. Syst. Pomiarowe, 2013, vol. 20, no. 1, str. 27-42, ilustr.
 27. JEŽ, Mojca, BAS, Tuba, VEBER, Matija, KOŠIR, Andrej, DOMINKO, Tanja, PAGE, Raymond L., ROŽMAN, Primož. The hazards of DAPI photoconversion : effects of dye, mounting media and fixative, and how to minimize the problem. Histochemistry and cell biology, 2013, vol. 139, iss. 1, str. 195-204, ilustr., doi: 10.1007/s00418-012-1039-8.
 28. MILENKOVIĆ, Jana, HERTL, Kristijana, KOŠIR, Andrej, ŽIBERT, Janez, TASIČ, Jurij F. Characterization of spatiotemporal changes for the classification of dynamic contrast-enhanced magnetic-resonance breast lesions. Artif. intell. med.. [Print ed.], 2013, iss. 2, vol. 58, str. 101-114.

Knjige, poglavja v knjigah

 1. TKALČIČ, Marko, TASIČ, Jurij F., KOŠIR, Andrej. The need for affective metadata in content-based recommender systems for images. V: MAYBURY, Mark T. (ur.). Multimedia information extraction : advances in video, audio, and imagery analysis for search, data mining, surveillance, and authoring. Los Alamitos: IEEE Computer Society; Hoboken: Wiley, cop. 2012, pp. 305-319.
 2. TKALČIČ, Marko, ODIĆ, Ante, TASIČ, Jurij F., KOŠIR, Andrej. Impact of Implicit and Explicit Affective Labeling on a Recommender System’s Performance, Advances in User Modeling: selected papers from UMAP 2011 workshops. Lecture Notes in Computer Science 7138, pp. 342–354, 2012.

Konference

 1. KOŠIR, Andrej, MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, SVETINA, Matija, STRLE, Gregor. Emotion elicitation in socially intelligent services : the intelligent Typing Tutor study case. V: TKALČIČ, Marko (ur.), et al. Proceedings, str. 26-33, ilustr. http://www.di.uniba.it/~swap/empire/EMPIRE16-all.pdf, http://ceur-ws.org/Vol-1680/paper4.pdf. [COBISS.SI-ID 40433453]
 2. KUNAVER, Matevž, DOBRAVEC, Štefan, KOŠIR, Andrej. Using latent features to measure the diversity of recommendation lists. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.). MIPRO 2015 : proceedings, MIPRO 2015, 38th International Convention, May 25-29, 2015, Opatija, Croatia, (MIPRO … (CD-ROM), ISSN 1847-3946, 38). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics – MIPRO. cop. 2015, str. 1477-1481, ilustr. [COBISS.SI-ID 11026260]
 3. KOŠIR, Andrej, BRVAR, David, DAMIŠ, Marko. Socially aware communication applications. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. – 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference ERK …, ISSN 1581-4572, 24). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2015, zv. A, str. 89-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 11126356]
 4. MRAVLJAK, Marija, PAJEK, Jernej, KOVAČ, Damjan, VIZJAK, Alenka, FERLUGA, Dušan, ALEŠ, Andreja, KVEDER, Radoslav, ŠKOBERNE, Andrej, VEČERIĆ-HALER, Željka, KOŠIR, Andrej, BREN, Andrej, LINDIČ, Jelka. Vrsta proteinurije kot napovednik uspešnosti zdravljenja bolnikov s sistemskim ANCA vaskulitisom s pulzi cikofosfamida = Type of proteinuria as predictor of successful treatment with cyclophosphamide pulse therapy in patients with systemic anca vasculitis. V: EKART, Robert (ur.). 40. obletnica dialize v UKC Maribor z mednarodno udeležbo = 40. anniversary of dialysis in UCC Maribor with international participation : program in zbornik prispevkov = scientific programme and book of papers, Maribor, 4. in 5. april 2014. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za interno medicino, Oddelek za dializo [in] Oddelek za nefrologijo. 2014, str. 207-213. [COBISS.SI-ID 1470892]
 5. VODLAN, Tomaž, KOŠIR, Andrej. Does the use of the social signal of hesitation in the recommender system improves the quality of experience when the user interacts with a video-on-demand system. V: Multi Conference on Computer Science and Information Systems, 15-19 July 2014
 6. TKALČIČ, Marko, FERWERDA, Bruce, SCHEDL, Markus, LIEM, Cynthia, MELENHORST, Mark, ODIĆ, Ante, KOŠIR, Andrej. Using social media mining for estimating theory of planned behaviour parameters. V: UMAP 2014. CANTADOR, Iván (ur.). UMAP 2014 extended proceedings : posters, demos, late-breaking results and workshop proceedings of the 22nd Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization, Aalborg, Denmark, July 7-11, 2014
 7. KOŠIR, Andrej, ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko, SVETINA, Matija. Human decisions in user modeling : motivation, procedure and example application. V: UMAP 2014. CANTADOR, Iván (ur.). UMAP 2014 extended proceedings : posters, demos, late-breaking results and workshop proceedings of the 22nd Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization, Aalborg, Denmark, July 7-11, 2014
 8. KUNAVER, Matevž, DOBRAVEC, Štefan, POŽRL, Tomaž, KOŠIR, Andrej. Increasing Top-20 search results diversity through recommendation post-processing. V: UMAP 2014. CANTADOR, Iván (ur.). UMAP 2014 extended proceedings : posters, demos, late-breaking results and workshop proceedings of the 22nd Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization, Aalborg, Denmark, July 7-11, 2014
 9. MRAVLJAK, Marija, PAJEK, Jernej, KOVAČ, Damjan, VIZJAK, Alenka, FERLUGA, Dušan, ALEŠ, Andreja, KVEDER, Radoslav, ŠKOBERNE, Andrej, VEČERIĆ-HALER, Željka, KOŠIR, Andrej, BREN, Andrej, LINDIČ, Jelka. Vrsta proteinurije kot napovednik uspešnosti zdravljenja bolnikov s sistemskim ANCA vaskulitisom s pulzi cikofosfamida = Type of proteinuria as predictor of successful treatment with cyclophosphamide pulse therapy in patients with systemic anca vasculitis. V: EKART, Robert (ur.). 2014.
 10. KOŠIR, Andrej, ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko. How to improve the statistical power of the 10-fold cross validation scheme in Recommender Systems, RecSys 2013.
 11. ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko, KOŠIR, Andrej. Managing Irrelevant Contextual Categories in a Movie Recommender System, RecSys 2013.
 12. DROFTINA, Uroš, KOŠIR, Andrej. Customer churn prediction : integration of sociometric theory of cliques into a diffusion model. V: Third Conference on the Analysis of Mobile Phone Datasets, NetMob 2013, May 1-3, 2013, MIT, Massachusetts. Cambridge (Massachusetts): MIT Media Lab, 2013, str. 171-173.
 13. ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko, TASIČ, Jurij F., KOŠIR, Andrej. Personality and social context: impact on emotion induction from movies. V: BERKOVSKY, Shlomo (ur.). UMAP 2013. UMAP 2013 extended proceedings : late-breaking results, project papers and workshop proceedings of the 21st Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization, Rome, Italy, June 10-14, 2013
 14. ODIĆ, Ante, TKALČIČ, Marko, TASIČ, Jurij F., KOŠIR, Andrej. Relevant context in a movie recommender system : users’ opinion vs. statistical detection. V: ADOMAVICIUS, Gediminas (ur.). Prodeedings of the 4th Workshop on Context-Aware Recommender Systems 2012 in conjunction with the 6th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2012) : Dublin, Ireland, September 9, 2012
 15. TKALČIČ, Marko, KOŠIR, Andrej, TASIČ, Jurij F. Affective recommender systems : the role of emotions in recommender systems. V: FELFERNIG, Alexander (ur.), CHEN, Li (ur.), MANDL, Monika (ur.). Proceedings of the RecSys 2011 Workshop on Human Decision Making in Recommender Systems (Decisions@RecSys’11) : affiliated with the 5th ACM Conference on Recommender Systems, October 27th, 2011, Chicago, IL, USA.
 16. VODLAN, Tomaž, TKALČIČ, Marko, KOŠIR, Andrej. The role of social signals in telecommunication : experimental design. V: BERKOVSKY, Shlomo (ur.). UMAP 2013. UMAP 2013 extended proceedings : late-breaking results, project papers and workshop proceedings of the 21st Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization, Rome, Italy, June 10-14, 2013, (CEUR workshop proceedings, vol. 997). [S. l.]: CEUR-WS, 2013, str. 1-12, ilustr.
 17. PERKON, Igor, KOŠIR, Andrej, TASIČ, Jurij F., DIAMOND, Mathew. Whisker detection as a shortest path problem. V: Visual observation and analysis of animal and insect behavior : a one day workshop to be held in conjunction with the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), Istanbul, Turkey, August 22, 2010

Celoten seznam referenc: s sistema COBISS.