Lucami

Janez Zaletelj

Dr. Janez Zaletelj, višji predavatelj


Location Kabinet LUCAMI BK05
Phone +386 1 4768 853
E-mail janez.zaletelj[at]fe.uni-lj.si

Biografija

Dr. Janez Zaletelj je predavatelj in raziskovalec, zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v Laboratoriju za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI). Raziskovalno deluje na področjih obdelave in prepoznavanja slikovnih in video signalov, satelitskih posnetkov, 3D oblakov točk, ter prepoznavanja aktivnosti in pozornosti uporabnikov.

Raziskovalno delo

Personalizirane in interaktivne storitve
Storitve in sistemi interaktivne televizije, personalizirani sistemi in uporabniško modeliranje TV gledalcev.
Procesiranje in analiza video signalov
Segmentacija vizualnih objektov, analiza oblike, analiza teksture, barvni histogrami, analiza gibanja in sledenje objektov, detekcija objektov, detekcija in klasifikacija vozil, zaznavanje kretenj roke in prstov
Obdelava in prepoznavanje slik
Detekcija obrazov in obraznih značilnosti, prepoznavanje obrazov, prepoznavanje spola in starosti, normalizacija obrazov,  analiza satelitskih slik in poravnava slik
Interaktivni uporabniški vmesniki z uporabo gest in naravne komunikacije
Zaznavanje uporabnikov in njihovih obrazov, prepoznava spola in starosti, zaznavanje kretenj roke in prstov, uporaba kretenj v interaktivnih uporabniških vmesnikih. Read more.

Projekti in razvojno delo

2006-2009 EU FP6-IST LIVE: Live Staging of Media Events
Mednarodni raziskovalni projekt na področju interaktivne televizije. Priprava projektnega predloga in vodenje skupine 6 raziskovalcev v mednarodnem IP projektu LIVE. Vodja razvoja sistema personalizirane interaktivne televizije za OI Peking. Vodja delovnega sklopa Personalization and Feedback.
2010-2013 Center odličnosti SPACE-SI, Razvoj avtomatskega poravnavanja satelitskih posnetkov
Razvoj metodologije in izvedba programske rešitve za avtomatično poravnavanje satelitskih posnetkov na osnovi detekcije cestnega omrežja.

2012-2014 RTV Slovenija, Sistem za merjenje kvalitete prenosnih poti za distribucijo TV signalov

Priprava projekta in vodenje razvoja sistem za avtomatizirane meritve kvalitete slike in zvoka (TV signala) pri uporabniku in izdelavo primerjalnih analiz kvalitete za različne ponudnike TV storitev.

Aplikativne rešitve
 Video-nadzorni sistemi (zajem slike IP kamere, izrez oseb in obrazov, baza dogodkov, kontroliran zajem fotografije oseb, biometrično prepoznavanje na podlagi obraza ter videza, štetje oseb), interaktivni video sistemi (upravljanje računalnika z gestami, detekcija uporabnika, prepoznava spola in starosti uporabnika, analiza pozornosti, interaktivni reklamni panoji)

Pedagoško delo

Od leta 2008 dalje predava in izvaja vaje na študijskem programu Multimedijske komunikacije. Je predavatelj in nosilec naslednjih predmetov:

  • Objektno programiranje (obvezni predmet, 2. letnik)
  • Obdelava zvoka, slik in videa (obvezni predmet, 3. letnik)
  • Personalizacija (izbirni predmet, 2. in 3. letnik)
  • Dinamični splet (obvezni predmet, 2. letnik)

Objavljene publikacije