Lucami

Matej Zajc

dr. Matej Zajc, redni profesor


slika

prof. dr. Matej Zajc je redni profesor na Katedri za IKT, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Predava na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih IKT in Multimedija. Za celovito pedagoško delo na fakulteti je v letu 2015 prejel Vidmarjevo nagrado učitelju. Je prejemnik izjemnega znanstvenega dosežka ARRS za leto 2012 na področju Vzgoje in izobraževanja. Raziskovalno je aktiven na področju telekomunikacij in IKT. Trenutno je mentor petim doktorskim študentom na področju IKT v pametnih omrežjih.

Prof. Matej Zajc je bil Fakultetni koordinator za mednarodne izmenjave UL-FE (2009 – 2011), predsednik Komisije za ocenjevanje del za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani – TEHNOLOGIJA (2017 in 2018).

Raziskovalno je gostoval na University of Washington, Human Centered Design and Engineering, Seattle, ZDA 2015 in University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, Hrvaška 2016.

Prof. dr. Matej Zajc je aktivno vključen v dejavnosti, ki postavljajo področje elektrotehnike in s tem tudi študij elektrotehnike na vidno mesto v družbenem okolju. Je aktiven v mednarodni organizaciji IEEE, kjer je bil predsednik Slovenske sekcije IEEE (2010-2013), predsednik združenega Odbora za obdelavo signalov ter vezja in sisteme (2013-2017), trenutno pa je predsednik Odbora za izobraževanje (2017 – ). Zadnjih devet let je podpredsednik konference ERK, član številnih organizacijskih odborov mednarodnih konferenc IEEE (MELECON, EUROCON, EDUCON, ENERGYCON, ICALT, itd.) in organizator različnih dogodkov na fakulteti, kot na primer Erasmus+ BENEFIT Open Day (26.9.2018) in 12. mednarodne konference WSPLC 2018 (24.-25.9. 2018), z več kot 80 udeleženci.

Aktualni dogodki

  • Erasmus+ BENEFIT Delavnica na temo inovativnih metod poučevanja New teaching methodologies and instructional approaches in ICT engineering education with emphasis on learning outcomes and competence development for engineering profession – organizator dvodnevne delavnice (povezava)
  • Intsikt 2019 -XV International Symposium on Information and Communication Technologies , Tuzla – Career Opportunities in Information Communication Technology Engineering – predsednik konference

Raziskovalna področja

  • moderni IKT sistemi in storitve za pametna omrežja
  • multimedijski sistemi in ambientna inteligenca
  • interaktivne tehnologije in tehnološko podprto izobraževanje
  • digitalna obdelava signalov in načrtovanje algoritmov

Trenutni projekti

  • ERASMUS+ KA2: BENEFIT – Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / področje izobraževanja (KA2 Capacity Building in Higher Education) (2017-2020) (link) – lokalni koordinator

Pretekli projekti

  • IMPONET – Intelligent Monitoring of Power Networks – No. 09030/ aplikativno raziskovalni, EU-Eureka (2010-2013) – koordinator UL
  • PLC tehnologije za potrebe alternativnih inteligentnih omrežij in storitev- STELKOM / aplikativni industrijski (2010 – 2011) – nosilec
  • ELU – Enhanced Learning Unlimited / raziskovalni, EU-FP6 (2006 – 2008) – koordinator UL

Izobraževalni projekti (PKP)

Izbrane objave

Bibliografija raziskovalca v bazi COBISS

Reseachgate

Pedagoško delo

Ambietna inteligenca (E, 3.st)

Načrtovanje in implementacija multimedijskih sistemov in IKT sistemov na različnih nivojih. Implementacija učinkovitih algoritmov digitalne obdelave siganlov. Zajem in obdelava multimedijskih signalov.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Komunikacijska elektronika (E, 2.st)

Predmet poglobi razumevanje realizacije zajema, obdelave in prenosa signalov. Razumevanje delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, ki se kot gradniki uporabljajo pri realizaciji v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Ambietna inteligenca (MM, 2.st)

Spoznati pomen ambientne inteligence v multimediji ter aktivno uporabljati pridobljeno znanje za razvoj samostojnih rešitev. Razumevanje ambientne inteligence v sodobnih multimedijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Obvladovati podatkovno pot od senzorja do rezultatov ambientne inteligence. Poznavanje konceptov in gradnikov arhitektur ambietne inteligence. Razumevanje vloge vsenavzoče tehnologije in uporabo v sodobnih storitvah.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Inteligentni sistemi (E, 1.st)

Inteligentni prostori: zmožnosti današnje tehnologije in obeti v prihodnje. Uporaba inteligence v informacijsko komunikacijskih sistemih: uporabniški vmesniki, inteligentni terminali, modeliranje uporabnikov. Metode in algoritmi inteligentnih sistemov.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Multimedijske vsebine (MM, 1.st)

Seznanjanje s celostnim naborom multimedijskih vsebin, kamor so zajeti tekst, grafika, slike, video, zvok in animacija. Cilj predmeta je razumevanje konceptov potrebnih za obvladovanje uporabe standardnih programskih orodij za kreiranje, urejanje, integracijo in distribucijo digitalnih multimedijskih vsebin.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Projektno vodenje (AE, 1.st vs)

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov, vodenje projekta, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja IKT sistemov in storitev.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si