Lucami

Urban Burnik

doc. dr. Urban Burnik, univ. dipl. inž. el.


 
Lokacija Kabinet LUCAMI BNK15
Telefon 01 4768 440
Telefaks 01 4768 733
E-mail urban.burnik[at]fe.uni-lj.si

Življenjepis

Urban Burnik je diplomiral l. 1992, magistriral l. 1996 in doktoriral l. 2002 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 je sodelavec Laboratorija za  uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (prej Laboratorija za digitalno obdelavo signalov, slik in videa) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Njegova glavna dejavnost je posvečena digitalni obdelavi signalov, multimedijskim tehnologijam in mobilnim komunikacijam. Raziskovalno deluje na področju večdimenzionalne obdelave signalov ter telekomunikacijskih in multimedijskih storitev.

V obdobju zadnjih 20 let aktivno sodeluje na številnih domačih in mednarodnih projektih.
Sodeluje v tehničnem odboru SIST/TC MOC Mobilne komunikacije. Je član Slovenskega društva za elektronske komunikacije SIKOM in mednarodne organizacije IEEE, v kateri je vodil odbor SP/CAS, bil predsednik Slovenske sekcije IEEE, pri kateri trenutno opravlja funkcijo blagajnika.

Raziskovalno delo

Raziskave na področju telekomunikacijskih storitev, predvsem povezanih z multimedijskimi signali, kot so zvok, slika in video. Strokovne in raziskovalne naloge obsegajo optimalno izrabo omrežnih virov, zgoščevanje podatkov, multimedijo, obdelavo slik, akustiko in digitalno obdelavo zvoka, učenje na daljavo, delo na daljavo.

  • Upravljanje medicinskih storitev
  • Prenos in kodiranje videa
  • Vrednotenje kvalitete video signala v radiodifuziji in IP distribuciji
  • Platforme in učni pripomočki za digitalno obdelavo signalov

Projekti

P2-0246 ICT4QoL
Informacijsko komunikacijske tehnologije za kakovostno življenje
P0- 0515-1538
Algorithms and applications for transmission and processing of digital multimedia signals and data
ERASMUS+ KA2
BENEFIT – Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / področje izobraževanja (KA2 Capacity Building in Higher Education) (2017-2020) (link) – sodelavec
JN-B0514
Methodology and infrastructure for measurement and evaluation of digital broadcast TV signal quality.
iKnow
Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information System (Tempus JPGR 511342)

Pedagoško delo

Predava in vodi vaje na Fakulteti za elektrotehniko.

Seznam predmetov:

64656
Digitalna obdelava signalov (AE, 1.st vs)

64693
Mobilni in brezžični sistemi (AE, 1.st vs)
64M27
Obdelava multimedijskih vsebin (MM, 2.st)

Nekdanji predmeti:
64501
Multimedijske tehnologije I (MMK, 1.st vs od 2014/15)

61007
Postopki obdelave signalov (MMK, 1.st vs od 2014/15)

61011
Multimedijske tehnologije II (MMK, 1.st vs)

Predmet za tuje študente (mentorsko):

64656
Digital Signal Processing

Objavljene publikacije