Lucami

Ambientna inteligenca

Ambietna inteligenca je uveljavljen pojem, ki združuje področja umetne inteligenco, interneta stvari, uporabniške vmesnike, itd. Ambientna inteligenca je običajno del pametnega doma, ambientno podprtega življenja in pametnega delovnega okolja. 

Skupina za Ambientno inteligenco, pod vodstvom prof. dr. Mateja Zajca in dr. Janeza Zaletelja, se posveča razvoju prototipov ambientne inteligence. Pozornost je dana razvoju ambietnih vhodno/izhodnih vmesnikov, ki predstavljajo alternativo uveljavljeni interakciji uporabnika s pametnim telefonom oziroma računalnikom.

Skupina študentov razvija prototipe in pri tem raziskuje t.i. materialno načrtovanje (material design), kjer vsakodnevni predmeti postanejo vmesnik med fizičnim in digitalnim okoljem. Uporaba ambietnih vmesnikov se razvija v okolju Interneta stvari (Internet of things) in vsenavzočega računalništva (ubiquitous and pervasive computing. Naravna komunikacija prehaja v vsakodnevno rabo in tako presega interakcijo (UX) z zasloni na dotik.  

Izbrani projekti:

 

Pri delu uporabljamo različne pristope k prototipiranju, ki služijo razvoju interdisciplinarnega znanja in sodelovanja, kjer ima inženirsko razmišljanje posebno vlogo pri razvoju in integraciji socio-tehničnih sistemov.

Tim Vlastelica – Prototipiranje sistemov ambientne inteligence (Prototyping ambient intelligence systems)

Rezultate prenašamo v predmete 1., 2. in 3. stopnje Ambientna inteligenca in Inteligetni sistemi ter Multimedijski terminali.

Povratna informacija (information feedback) je ključna za spreminjanje navad uporabnikov (behaviour change). Načrtovanje povratne informacije in izdelavo tovrstnih sistemov raziskujemo na področju IKT za zeleni prehod

Marko Katrašnik – Javni portal za sodelovanje skupnosti pri trajnostni rabi energije (Public portal for community participation in sustainable energy use)

 

Matej Leskovšek Vpeljava igrifikacije v predstavitev samozadostne energetske skupnosti (Introduction of gamification in the demonstration of a self-sustainable energy community)