Lucami

Za študente

Študentski projekti, diplomske teme ter naloge

Oglejte si razpisane diplomske in magistrske teme, možnosti sodelovanja na študentskih projektih, ter izdelane in zaključene naloge.

Diplomske teme

Mentor: doc. Urban Burnik

Mobilne komunikacije, 5G, hišna avtomatizacija

Mentor: prof. Andrej Košir

Multimedijska izpostavljenost, psiho-fiziološki signali, angažiranje in pozornost uporabnikov, priporočilni sistem za aktivnosti starejših


Seznam izdelanih diplom in zagovorov

Magistrske teme

Mentor: doc. Urban Burnik

Bo objavljeno

Mentor: prof. Andrej Košir

Multimedijska izpostavljenost, psiho-fiziološki signali, angažiranje in pozornost uporabnikov, priporočilni sistem za aktivnosti starejših

Študentski raziskovalni projekti

Socialno inteligentni komunikator

Inteligentna komunikacija s socialnimi signali uporabnika

Situacijska odvisnost in vzorčenje izkustva

Zajem in avtomatska razpoznava situacije uporabnika in njegove izkušnje

Čustveni tobogan virtualnih karakterjev

Generiranje čustvenih potekov virtualnih karakterjev