Lucami

Zagovor diplome MMK: Ivana Manevska

Zagovor diplome MMK: Ivana Manevska

Ivana Manevska: Pametni videonadzorni sistemi

Mentor: viš. pred. dr. Janez Zaletelj, univ. dipl. inž. el.

Zagovor: 10.9.2015, Diplomska soba

Povzetek

V diplomskem delu bo podrobneje predstavljen video nadzorni sistem, opisane bodo njegove komponente in prikazano, v kakšne namene lahko video posnetek uporabljamo. Opisan je tudi pametni video, njegove aplikacije in način delovanja. Sem spadajo raznovrstne aplikacije za zaznavanje gibanja, aplikacije za izboljšanje kvalitete slik, štetje oz. sledenje ljudem, aplikacije za prepoznavanje registarskih tablic itd.

V praktičnem delu sem s pomočjo spletne kamere Philips, omrežne kamere IQEye in digitalnega fotoaparata Canon 1100D posnela osebo, ki se je na različnih razdaljah gibala pred kamerami. Pri snemanju sem uporabljala odprtokodni program iSpy. Najprej je bila oseba 3 m oddaljena od kamere, potem se je razdalja zmanjšala na 2 m in na koncu še na 1 m. Dobljene posnetke in podatke sem analizirala in med seboj primerjala. Zanimalo me je, kako razdalja vpliva na kvaliteto slike določene kamere, kakšno je razmerje med velikostjo osebe na sliki s celotno sliko na različnih razdaljah, kakšna je višina osebe na sliki, velikost obraza, hitrost gibanja osebe in vpliv svetlobe na prepoznavo obraza. Opisana je  tudi uporaba javnih IP kamer dostopnih na daljavo. S pomočjo programov iSpy in IP Camera Viewer 3 sem prikazala postopek ogleda, kakšne podatke potrebujemo in kako lahko upravljamo z videom. Na koncu je narejena primerjava obeh programov in funkcij.

Rezultati

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si