Lucami

Dogodki

Diplomsko delo AE: Anja Brelih, Serijska komunikacija avtonomnega mobilnega robota

Diplomsko delo opisuje implementacijo senzorjev in aktuatorjev, ki komunicirajo prek asinhrone serijske komunikacije na računalniku Speedgoat Baseline S. Programska koda je napisana v okolju Simulink in Matlab, ki imata že implementiran serijski gonilnik za komunikacijo z vhodno-izhodnim modulom, ki je integriran v računalnik in omogoča visoke simbolne hitrosti prenosa. V…

Diplomsko delo AE: Klemen Turković, Kvantitativna primerjava učinkovitosti kodiranja videa po standardih H.264 in H.265

Diplomsko delo opisuje kvantitativno primerjavo kvalitete kodiranja kodekov H.264/AVC ter H.265/HEVC. Na osnovi metodologije PSNR ter SSIM za merjenje kakovosti videa želi pokazati napredek in učinkovitosti novega kodirnega standarda H.265/HEVC. V uvodnem delu so predstavljeni cilji zaključne naloge in orodja. V drugem delu sledi razlaga delovanja kodekov H.264/AVC in H.265/HEVC.…

Diplomsko delo AE: Jernej Oberč, Sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov

Diplomska naloga opisuje sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov, ki je bilo namenjeno za potrebe športnih aktivnosti na izbrani mikrolokaciji. V prvem poglavju diplomske naloge je predstavljena tematiko naloge, razloge za izdelavo in pristop k vzpostavitvi posameznih komponent in izdelovanje sistema. V drugem poglavju sledi opis osnovnih gradnikov sistema, omrežni…

Diplomsko delo AE: Domen Ocepek, Spletna aplikacija za vpogled v telekomunikacijske storitve naročnikov

V diplomskem delu je predstavljen potek razvoja spletne aplikacije od začetka pa vse do implementacije v obliki spletne storitve, ki naročnikom telekomunikacijskih storitev omogoča enoten in celovit vpogled v tekočo porabo storitev tako mobilnega omrežja kot tudi storitev Centrex, SIP in Toll-free. Komunikacija aplikacije z različnimi podatkovnimi tabelami omogoča, da…

Eksperiment merjenja multimedijske izpostavljenosti (MMEM)

Z letošnjim majem smo začeli z eksperimentom merjenja multimedijske izpostavljenosti. V raziskavi ugotavljamo uporabnost psihofizioloških signalov za merjenje multimedijske izpostavljenosti. Kot pravo vrednost multimedijske izpostavljenosti bomo ocenili multimedijsko izpostavljenost s pomočjo skale MMES, ki smo jo razvili v predhodni raziskavi in je v pripravi za objavo. Raziskavo je odobrila državna…

Profesor Andrej Košir bo predaval na Slovenskem oglaševalskem festivalu

Naslov: Andrej Košir: Merjenje multimedijske izpostavljenosti z umetno socialno inteligenco, Predavanje na Slovenskem oglaševalskem festivalu (https://sof.si/govorci/) Andrej Košir bo tekom predavanja predstavil zasnovo merjenja multimedijske izpostavljenosti s tehnologijo. Odprl in osvetlil bo vprašanja Kaj je multimedijska izpostavljenost? Ali je multimedijska izpostavljenost objektivno merljiva? Ali je merljiva s sodobno tehnologijo? Na…

Sodelovanje študentov na PKP projektu

Podjetje Ektimo d.o.o vabi študente elektrotehnike, da se prijavijo za sodelovanje pri projektu “Uporaba umetne inteligence pri anonimizaciji človeških obrazov – AnonAI“. Projekt bo potekal od 1.3.2019 do 31.7.2019. Študenti so vabljeni, da do 8.2.2019 posredujejo prijavo z dokumentacijo na naslov info@ektimo.si. Več informacij je v prilogi: