Lucami

Diplomsko delo AE: Avtomatizacija testiranja storitve stanja prisotnosti na mobilnem programskem odjemalcu

Naslov naloge: Avtomatizacija testiranja storitve stanja prisotnosti na mobilnem programskem odjemalcu

Zagovor bo potekal: 12.09.2019, 09:00

Lokacija: Diplomska soba

Povzetek:

Diplomsko delo opisuje avtomatizacijo testiranja storitve stanja prisotnosti. Kaj je stanje prisotnosti, zakaj je potrebno storitev testirati in zakaj je smiselno avtomatizirati testiranje. V prvem delu naloge se seznanimo z internetno telefonijo, na poudarku pri signalizacijskem protokolu SIP, kjer nas najbolj zanima stanje prisotnosti. Predstavimo tudi razvojni cikel programske opreme, pri katerem je poudarek pri fazi testiranja, posebno avtomatizaciji testiranja. Opisano je tudi orodje SikuliX, ki je glavno orodje pri izvedbi avtomatskih testov. V drugem delu naloge predstavimo delovanje testirane aplikacije in storitve. Opišemo izvedbo in delovanje skripte za izvajanje avtomatskih testov in pregledamo dobljene rezultate. Ocenimo tudi uspešnost izdelka, dobre lastnosti in možnosti izboljšave.

Kandidat in avtor naloge: Žiga Cerar

Mentor: Urban Burnik

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si