Lucami

Diplomsko delo AE: Avtomatizacija testiranja storitve stanja prisotnosti na mobilnem programskem odjemalcu