Lucami

Profesor Andrej Košir bo predaval na Slovenskem oglaševalskem festivalu

Profesor Andrej Košir bo predaval na Slovenskem oglaševalskem festivalu

Naslov: Andrej Košir: Merjenje multimedijske izpostavljenosti z umetno socialno inteligenco, Predavanje na Slovenskem oglaševalskem festivalu (https://sof.si/govorci/)

Andrej Košir bo tekom predavanja predstavil zasnovo merjenja multimedijske izpostavljenosti s tehnologijo. Odprl in osvetlil bo vprašanja Kaj je multimedijska izpostavljenost? Ali je multimedijska izpostavljenost objektivno merljiva? Ali je merljiva s sodobno tehnologijo? Na vprašanja bo odgovoril s predstavitvijo projekta izdelave merilnega instrumenta medijske izpostavljenosti na izbranem področju, ki ga razvijajo v sodelovanju z Nielsnom in Mediano. Izjemno zahteven interdisciplinarni projekt (tele)komunikacij, pametnih okolij senzorjev in interneta stvari, situacijskega zavedanja ter umetne (socialne) inteligence.  Razvoj v prihodnost kaže v smer razvoja umetne socialne inteligence pametnih okolij.Title: Andrej Košir: Multimedia exposure meter using artificial social intelligence, Keynote at Slovenski oglaševalski festival (https://sof.si/govorci/)

During the lecture, Andrej Košir will introduce the concept of measuring multimedia exposure with technology. It will open and highlight issues such as What is Multimedia Exposure? Is multimedia exposure objectively measurable? Is it measurable with modern technology? He will answer the questions by presenting a project of design and building a Multimedia exposure meter developed in cooperation with Nielsen and Mediana. Extremely demanding interdisciplinary project (tele) communications, smart environment sensors and the Internet of things, situational awareness and artificial (social) intelligence. The development into the future is reflected in the development of artificial intelligence of smart environments.