Lucami

Diplomsko delo AE: Jernej Oberč, Sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov

Diplomsko delo AE: Jernej Oberč, Sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov

Diplomska naloga opisuje sistem za oddaljeno spremljanje atmosferskih parametrov, ki je bilo namenjeno za potrebe športnih aktivnosti na izbrani mikrolokaciji.
V prvem poglavju diplomske naloge je predstavljena tematiko naloge, razloge za izdelavo in pristop k vzpostavitvi posameznih komponent in izdelovanje sistema.
V drugem poglavju sledi opis osnovnih gradnikov sistema, omrežni protokol LoRaWAN, Arduino MKR WAN 1310, senzor BME280 in komplet za zajem podatkov o vremenu Sen 15901. Poglavje se nadaljuje z opisom programskega okolja Arduino IDE in spletnih storitev The Things Network in ThingSpeak, ki prejemata, obdelujeta in prikazujeta podatke, ki jih dobita iz naprave. Opisna je tudi spletna storitev EasyEDA.
V tretjem poglavju je podano sestavljanje izdelka, kodiranje programske kode in prikaz podatkov. Za tem sledi opis programske kode, naložene na Arduino MKR WAN 1310 in kode, uporabljene v TheThingsNetwork dekoderju.
Nalogo zaključuje ovrednotenje rezultatov dela in s cilji za nadaljevanje projekta.