Lucami

Diplomsko delo AE: Sprejem signala brezžične vremenske postaje z uporabo RTL-SDR

Diplomsko delo AE: Sprejem signala brezžične vremenske postaje z uporabo RTL-SDR

Naslov: Sprejem signala brezžične vremenske postaje z uporabo RTL-SDR
Avtor: Uroš Slak
Mentor: viš. pred. dr. Urban Burnik
Datum: 4.4.2016

Povzetek
Diplomsko delo obravnava postopek sprejema signala zunanjega senzorja brezžične vremenske postaje z uporabo sistema RTL-SDR. Po kratkem opisu tehnologije programsko določenega radia (SDR) sledi predstavitev sistema RTL-SDR, ki je v splošnem SDR zasnovan na uporabi cenovno dostopnega televizijskega sprejemnika USB z vgrajenim vezjem RTL2832U. Sledi opis zgradbe in princip delovanja sistema RTL-SDR. V nadaljevanju je predstavljeno delovanje brezžične vremenske postaje, ki za prenos RF signala uporablja binarno modulacijo BASK s kodiranjem Manchester pri nosilni frekvenci 433 MHz. Podrobneje so opisani tudi visokofrekvenčni protokoli za prenos signala z zunanjega senzorja. Za delo s sistemom RTL-SDR je na kratko predstavljeno še programsko orodje, izmed katerih so v praktičnem poizkusu izbrani rtl_sdr in Gqrx, ter postopki, ki so potrebni za namestitev paketov in knjižnic, ki so bili uporabljeni pri izgradnji programske opreme. Za analizo signala je bilo uporabljeno programsko orodje Audacity. Na koncu je predstavljen še postopek dekodiranja signala, ki ga oddaja senzor vremenske postaje. Dobljeni rezultati so primerjani s sprejemom s pomočjo programskega paketa rtl_433.

Ključne besede: RTL-SDR, DVB-T TV USB-sprejemnik, brezžična vremenska postaja Oregon Scientific, visokofrekvenčni protokoli, modulacija BASK, Gqrx, Audacity, dekodiranje.

64040502