Lucami

Eksperiment merjenja multimedijske izpostavljenosti (MMEM)

Eksperiment merjenja multimedijske izpostavljenosti (MMEM)

Z letošnjim majem smo začeli z eksperimentom merjenja multimedijske izpostavljenosti. V raziskavi ugotavljamo uporabnost psihofizioloških signalov za merjenje multimedijske izpostavljenosti. Kot pravo vrednost multimedijske izpostavljenosti bomo ocenili multimedijsko izpostavljenost s pomočjo skale MMES, ki smo jo razvili v predhodni raziskavi in je v pripravi za objavo. Raziskavo je odobrila državna etična komisija.

Namen raziskave je

  • Oceniti delež variance multimedijske izpostavljenosti MMES, ki jo pojasnijo psihofiziološke meritve;
  • Razvrstiti izbrane psihofiziološke signale po velikosti prispevka k oceni MMES;

Eksperiment je individualen in traja približno 50 minut. Testna oseba med ogledom predpripravljenih multimedisjkih vsebin nosi različne nosljive psiho fiziloške senzorje in nato odgovori na vprašanja.

Zainteresirane testne osebe, stare od 18 – 24 let, vabljene k udeležbi. Pošljite pošto na andrej.kosir@fe.uni.lj.si.