Lucami

Načrtovanje in priprava produktnega kataloga

Načrtovanje in priprava produktnega kataloga

Načrtovanje in priprava produktnega kataloga

Povzetek

Mentor: izr. prof. dr. Matej Zajc
Avtor: Sonja Črv

Diplomska naloga opisuje pripravo produktnega kataloga. Priprava kataloga ne zahteva samo postavitve besedila in slik na strani v programu, ampak tudi delo z ustreznimi programskimi orodji, poznavanje barvnih teorij ter tiska. Končni produktni katalog gre namreč v tisk, zato mora biti temu prilagojen. Življenjski cikel takega projekta zajema več faz, od načrtovanja do končnega izdelka. Vse faze so teoretično in praktično predstavljene.

Produktni katalog sem izdelovala za podjetje Ledluks d. o. o., ki se ukvarja z izdelavo svetil. Pri podjetju delujem kot zunanja sodelavka za področje grafičnega oblikovanja. V predstavljenem primeru je podjetje potrebovalo oblikovanje katalogov izdelkov za tisk in spletno uporabo.

Diplomska naloga predstavi življenjski cikel kataloga in tudi uporabo programskega orodja Adobe InDesign za oblikovanje končnega izdelka. Pri tem nastane veliko prototipnih verzij, ki se izpopolnjujejo, dokler se ne doseže končnega, najbolj primernega izgleda.

proces

Proces izdelave produktnega kataloga

konci izdelek

Končni izgled kataloga

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si