Lucami

Zagovor diplome MMK: Sandra Urankar

Zagovor diplome MMK: Sandra Urankar

Zagovor diplome MMK: Sandra Urankar

Načrtovanje in izdelava interaktivne infografike

Avtor: Sandra Urankar
Mentor: izr. prof. dr. Matej Zajc
Zagovor: Sreda, 16.9.2015 ob 13.00 v diplomski sobi

Povzetek:

Diplomsko delo opisuje raziskovanje vseh prednosti, ki jih dnevno srečujemo v privlačnih informacijskih grafikah ter načrtovanje in pripravo interaktivne infografike v obliki spletne strani. Slednja ne zahteva le predhodnega znanja iz področij oblikovanja in programiranja, ampak tudi poznavanje trenutnih smernic in programskih okolij za kreiranje tovrstnih vsebin.

Kvaliteten izdelek lahko dosežemo le z dobro zasnovo in upoštevanjem vrstnega reda postopkov, ki je potreben za nemoteno izvajanje projekta od zbiranja idej pa do same realizacije, pri čemer so vse faze teoretično in praktično predstavljene.

Kolesarsko obarvana tematika je bila izbrana na podlagi realnega problema dandanašnje prometne varnosti, saj so mladostniki vsakodnevno izpostavljeni različnim situacijam, v katerih ne znajo pravilno reagirati. Končni produkt je interaktivno, dovršeno, odzivno in delujoče spletno mesto, ki bo ljudi informiralo o cestnoprometnih predpisih, novostih ter statistikah tekom virtualne vožnje s kolesom.

Ključne besede: vizualna komunikacija, infografika, interaktivnost, spletna stran, Adobe Illustrator, ploskovno oblikovanje, HTML5, CSS3, jQuery

Proces izdelave interaktivne spletne strani

Proces izdelave interaktivne spletne strani

Prikaz spletne strani v različnih ločljivostih

Prikaz spletne strani v različnih ločljivostih

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si