Lucami

Diplomsko delo AE: Domen Ocepek, Spletna aplikacija za vpogled v telekomunikacijske storitve naročnikov

Diplomsko delo AE: Domen Ocepek, Spletna aplikacija za vpogled v telekomunikacijske storitve naročnikov

V diplomskem delu je predstavljen potek razvoja spletne aplikacije od začetka pa vse do implementacije v obliki spletne storitve, ki naročnikom telekomunikacijskih storitev omogoča enoten in celovit vpogled v tekočo porabo storitev tako mobilnega omrežja kot tudi storitev Centrex, SIP in Toll-free. Komunikacija aplikacije z različnimi podatkovnimi tabelami omogoča, da uporabniki v aplikaciji vidijo vsa svoja naročniška razmerja, trenutno porabo, zgodovino oziroma dnevnike porabljenih enot in lahko urejajo kontaktne informacije.