Lucami

Zagovor diplomske naloge MMK: Boštjan Pertinač

Zagovor diplomske naloge MMK: Boštjan Pertinač

Priprava multimedijskih vsebin za spletno promocijo produkta

Avtor: Boštjan Pertinač
Mentor: izr. prof. dr. Matej Zajc
Zagovor: Ponedeljek, 28.9.2015, P16

Povzetek

Živimo v informacijski dobi, ki nam na vseh področjih omogoča nove možnosti, med drugim tudi nove načine komunikacije. To lahko s pridom izkoristijo tudi podjetja, da z drugačnim pristopom začnejo nagovarjati svoje potencialne stranke. Diplomsko delo povzema procese, ki so potrebni za pripravo multimedijskih vsebin v namen spletne promocije podjetja. Glede na to, da lahko multimedijske vsebine distribuiramo po nešteto spletnih mestih, delo opisuje promocijo podjetja preko spletnih socialnih (družbenih) omrežij.

Skozi delo je na osnovi ugotovitev iz literature prikazano, kateri so najboljši časi objav na spletnih socialnih (družbenih) omrežjih, kakšni so promocijski prijemi, ter katera so najbolj primerna omrežja
za različne situacije. Prav tako so navedeni različni načini sestave objav ter določena pravila, katerih se moramo držati za uspešno promocijo na teh omrežjih.

Ker je multimedija širok pojem se delo pri multimedijskih vsebinah omejuje predvsem na video posnetke in glasbeno podlago za le-te. Predstavljen je projektni pristop k pripravi in izvedbi
produkcije video posnetka in glasbene podlage ter promocija te multimedijske vsebine v namen povečanja prepoznavnosti podjetja. Za dani izdelek je pripravljen promocijski video, ter izpeljane
promocijske aktivnosti na družbenih omrežjih. Podani so rezultati spletne promocije in pridobljene izkušnje iz praktičnega izobraževanja na podjetju GOAP d.o.o..

Ključne besede: video posnetek, spletna promocija, multimedijske vsebine, spletna socijalna (družbena) omrežja.

Picture1

Produkcija MM vsebine: Montaža video primera

Untitled-1

Primer končnega produkta: Youtube video – Qubino Flush Dimmer

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si