Lucami

Zagovor diplomske naloge MMK: Samo Bihar

Zagovor diplomske naloge MMK: Samo Bihar

Izdelava animiranega videa za promocijo produkta

Avtor: Samo Bihar
Mentor: izr. prof. dr. Matej Zajc
Zagovor: Torek, 29.9.2015, mala diplomska soba

Povzetek

Diplomska naloga opisuje proces izdelave 2d animiranega videa, namenjenega promociji mobilnih izobraţevalnih iger za otroke.

Izpostavljenost veliki količini informacij nas pripelje do tega, da razmislimo o učinkovitih načinih komunikacije. Animacija zaradi svoje fleksibilnosti, učinkovitosti in relativne enostavnosti izdelave ponuja veliko priloţnosti za uporabo na različnih področjih. Namen in uporaba animiranega videa pomembno vplivata na sprejemanje odločitev v zvezi z vsebinskimi in oblikovnimi lastnostmi animacije v fazah načrtovanja in izdelave.

V prvem delu diplomske naloge so predstavljene lastnosti uspešnega komuniciranja ter pomen vizualnih medijev in pripovednih elementov pri razumevanju podanih informacij. Spoznamo pojem animacije, njene značilnosti, razvoj in vlogo skozi zgodovino, pri čemer se osredotočimo na uporabo animacije v oglaševanju. V drugem delu sledi opis načrtovanja, oblikovanja in pristopov k izdelavi animiranega videa v programu Adobe After Effects. Postopek izdelave je opisan po korakih s pomočjo slikovnega gradiva in na način, primeren za vse, ki se z animacijo in programom srečajo prvič.

Ključne besede: animacija, animirani video, komunikacija, oglaševanje, promocija, Adobe After Effects

Končni izdelek

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si