Lucami

Diplomsko delo AE: Klemen Kos, Avtomatizirano upravljanje svetil v domačem okolju

Diplomsko delo AE: Klemen Kos, Avtomatizirano upravljanje svetil v domačem okolju

Diplomsko delo se osredotoča na upravljanje s svetili v okviru arhitekture pametnega doma. Uvodoma se spoznamo z internetom stvari in njegovo uporabo na različnih področjih ter povzamemo njegovo vlogo v pametnem domu. Kasneje se seznanimo z referenčnim modelom in s prednostmi in izzivi, ki jih prinaša IoT tehnologija. Pregled področja zaključimo s kratkim razmišljanjem o varnosti in nevarnostih interneta stvari.
V drugem delu želimo vzpostaviti pameten in avtomatiziran brezžičen sistem za upravljanje s svetili ki uporabniku nudi vpogled v njegove navade, naredi življenjski prostor priročnejši in nekoliko udobnejši. Podrobneje opišemo glavne komponente našega zaključnega dela, kjer mikroračunalnik Raspberry Pi s platformo Home Assistant predstavlja glavni gradnik našega sistema. Z njim povežemo dve pametni stikali Sonoff, ki smo jih reprogramirali s programsko opremo Tasmota. Sistem povežemo v lokalno omrežje, implementiramo dodatne funkcionalnosti in ustvarimo avtomatizacije. Nato opišemo osnovne uporabniške scenarije in jih testiramo. Na koncu z rezultati in ugotovitvami ovrednotimo delovanje našega sistema ter podamo pomisleke in možnosti za različne nadgradnje.