Lucami

Diplomsko delo AE: Samoorganizirano omrežje v sistemih LTE

Diplomsko delo AE: Samoorganizirano omrežje v sistemih LTE

Samoorganizirano omrežje v sistemih LTE
Avtor: Jan Kodrič
Mentor: viš. pred. dr. Urban Burnik
Datum: 14.3.2016

Diplomsko delo opisuje tehnologijo samoorganiziranega omrežja (SON), razlago, njegove funkcionalnosti in možne arhitekture, pred tem pa na kratko povzema podatke o LTE-omrežju, v katerem se SON uporablja.
SON se v prihodnosti vidi kot potrebo, saj brez funkcij za avtomatizacijo nastavitev, optimizacij, zdravljenja omrežja, ki jih SON omogoča, mobilno omrežje, kot ga poznamo, ne bi dolgo optimalno delovalo. Iz dneva v dan je namreč vse več končnih naprav, ki se poslužujejo mobilnega omrežja. Prav avtomatizacija pa je bistvena stvar SON-a, z njo poskrbimo za manj napak, povzročenih s strani človeka. Ker je cilj SON-a, da omrežje deluje kolikor se da samostojno, se zmanjšata OPEX (Operational Expenditures – stroški delovanja omrežja) in CAPEX (Capital Expenditure – stroški začetne naložbe), saj se avtomatizira tudi nadaljnja rast omrežja.

Ključne besede: SON, LTE, eNodeB, samooptimizacija, optimizacija mobilnega omrežja, mobilne celice.

64080256

Kontakt
close slider

Kontakt

Predstojnik: Prof. Andrej Košir

Naslov
Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco (LUCAMI)
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon: +386 1 4768 354
Fax: +386 1 4768 855
E-mail: andrej.kosir@fe.uni-lj.si