Lucami

Diplomsko delo AE: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony

Diplomsko delo AE: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony

Naslov: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony

Avtor: Marko Antolović
Mentor: viš. pred. dr. Urban Burnik
Datum: 14.3.2016

Povzetek:
V diplomski nalogi je predstavljen proces sodobnega spletnega razvoja izdelka s programskim ogrodjem Symfony. Delo je razdeljeno na tri večje sklope. V prvem sklopu se seznanimo z ogrodjem, s spletnimi tehnologijami in programskim jezikom, na katerem temelji Symfony. Predstavimo tudi orodja, ki so bila uporabljena za izdelavo testnega primera sodobne interaktivne spletne rešitve. V drugem sklopu je predstavljen interaktivni spletni portal, ki uporabnikom omogoča primerjavo cen različnih prodajalcev. Predstavimo tudi uporabniške scenarije, funkcionalnosti portala in komponente ogrodja ter knjižnice, s katerimi zastavljene funkcionalnosti realiziramo. Tretji del opisuje rešitve posameznih funkcionalnosti, ki smo jih izdelali z blogerskim, uporabniškim, kontaktnim, izdelčnim in iskalnim vtičnikom. Sledi opis procesov avtentikacije in avtorizacije, ki se odvijata znotraj ogrodja in spletnega primerjalnika cen, ter opis avtorizacijskih pravil.

Ključne besede: PHP, Symfony, Composer, komponenta, kontroler, injiciranje odvisnosti, abstrakcija podatkovne baze, Bootstrap, vtičnik

64010252