Lucami

Diplomsko delo AE: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony

Naslov: Sodoben razvoj spletnih storitev z uporabo ogrodja Symfony Avtor: Marko Antolović Mentor: viš. pred. dr. Urban Burnik Datum: 14.3.2016 Povzetek: V diplomski nalogi je predstavljen proces sodobnega spletnega razvoja izdelka s programskim ogrodjem Symfony. Delo je razdeljeno na tri večje sklope. V prvem sklopu se seznanimo z ogrodjem, s spletnimi tehnologijami in programskim…

Prof. Košir bo govorec na TEDx Ljubljana

Prof. Košir bo govorec na TEDx Ljubljana

Predstojnik laboratorija prof. dr. Andrej Košir bo govoril na prihajajočem TEDx dogodku v nedeljo, 4.12., v Cankarjevem domu. Predstavil bo raziskave na področju gradnje socialno inteligentnih sistemov, ki premorejo lastno osebnost in čustva ter so zmožni generirati socialne signale v neverbalni komunikaciji, na področjih, kot so neodvisno bivanje starejših in…

Prosto mesto doktorskega študija

V prvem delu 2017 odpiramo mesto doktorskega študenta na področju modeliranja medijske izpostavljenosti, ki ga bo financiralo podjetje Nielsen. Cilj doktorskega študija je razvoj personaliziranega merjenja medijske izpostavljenosti: računski modeli kognitivne obremenitve v komunikaciji človek stroj. Koraki razvoja so 1.) Zbiranje uporabniških podatkov glede na izbran načrt poskusov, 2.) Razvoj…

Članek o računskem modelu pozornosti uporabnika

Marko Meža, Janja Košir, Gregor Strle, and Andrej Košir: Towards Automatic Real-Time Estimation of Observed Learner’s Attention Using Psychophysiological and Affective Signals: The Touch-Typing Study Case This article presents an experimental study on the real-time estimation of observed learners’ attention given the task of touch-typing. The aim is to examine whether the observed attention…